Αυτόνομη Ριζοσπαστική ΕΝότητα ΑΣΟΕΕ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
www.arena-asoee.gr

Η Α.Ρ.ΕΝ.Α. είναι το αυτόνομο σχήμα της ριζοσπαστικής αριστεράς στην ΑΣΟΕΕ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).