Αρ.Εν. Φιλοσοφικής

Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών
aren-fls.blogspot.gr/

Εντασσόμαστε στο πανελλαδικό δίκτυο μετωπικών σχημάτων της Αριστερής Ενότητας. Έχουμε αναφορά στον ιδεολογικό χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς και όχι μόνο! Παρεμβαίνουμε με όρους αυτονομίας στον κοινωνικό χώρο της Φιλοσοφικής Σχολής Αθήνας. Λειτουργούμε ανοιχτά, συλλογικά και αμεσοδημοκρατικά: συναποφασίζουμε και συνυλοποιούμε.
Η Αριστερή Ενότητα δομείται έτσι ως μία ανοιχτή συλλογικότητα που συμμετέχει στους αγώνες της γενιάς μας, αλλά και τους μεγάλους εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες, που συνδέεται οργανικά με τα κινήματα και την ριζοσπαστική αριστερά, που μέσω ενός έντονου κοινωνικού πειραματισμού, συνεχίζουμε να διαμορφωνόμαστε, να εμπλουτιζόμαστε και να διαλεγόμαστε. Επιδιώκουμε τη συνολική ανατροπή των πολιτικών που εφαρμόζονται και παίρνοντας τις ζωές μας στα χέρια μας, να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό πανεπιστήμιο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας και μια κοινωνία ισότητας, πραγματικής δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.