Αρ.Εν. Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Κορίνθου

Αρ.Εν. Κορίνθου
arenkorinthou.blogspot.gr/

Η ΑΡιστερή ΕΝότητα Κορίνθου είναι μία ανοιχτή φοιτητική συλλογικότητα που εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο μετωπικών σχημάτων της Αριστερής Ενότητας, με αναφορά στον ιδεολογικό χώρο της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς.