Αρ.Εν. Νομικής ΕΚΠΑ

Νομική Σχολή Αθηνών
arenilegal.wordpress.com
Η ΑΡιστερή ΕΝότητα Νομικής είναι μία ανοιχτή φοιτητική συλλογικότητα που εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο μετωπικών σχημάτων της Αριστερής Ενότητας, με αναφορά στον ιδεολογικό χώρο της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς.