Αρ.Εν. Πολιτικού ΕΚΠΑ

Πολιτικό ΕΚΠΑ
/arenpolitikou.wordpress.com/

Το σχήμα της ΑΡιστερής ΕΝότητας Πολιτικού ΕΚΠΑ, είναι ένα σχήμα της ριζοσπαστικής αριστεράς στις Σχολές. Η σελίδα μας έχει σκοπό να προωθεί τόσο μία άλλη ενημέρωση όσο και ένα άλλο πολιτιστικό αντιπαράδειγμα από το κυρίαρχο.