ΑρΕν Πα.Πει

Πανεπιστήμιο Πειραιώς
/arenpapei.wordpress.com/

Είμαστε ένα αυτόνομο πολυσυλλεκτικό σχήμα της αριστεράς των κινημάτων, που αποφασίζει συλλογικά, με ανοιχτές διαδικασίες προς όλους και συμμετέχει στα πολιτικά δρώμενα της σχολής και της κοινωνίας γενικότερα.