Ασυμμετρία Ηλεκτρολόγων ΕΜΠ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
/asymmetria.wordpress.com/

Η Ασυμμε3 είναι μια ανοιχτή, αυτόνομη συλλογικότητα (σχήμα) της ριζοσπαστικής αριστεράς που λειτουργεί με όρους άμεσης δημοκρατίας, χωρίς ιεραρχικές δομές. Συμμετέχει στην Αριστερή Ενότητα (ΑΡ.ΕΝ.) που είναι μια δικτύωση αυτόνομων σχημάτων που επιλέγουν να συντονίζουν την δράση τους σε πανελλαδικό επίπεδο.