Εγκέλαδος Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
/egeladosntua.wordpress.com/

Είμαστε ο Εγκέλαδος, ένα αυτόνομο σχήμα της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, που αποφασίζει συλλογικά, με ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες και συμμετέχει στα πολιτικά δρώμενα της σχολής και της κοινωνίας γενικότερα.

Συμμετέχουμε στην Αριστερή Ενότητα για να μπορούμε να συντονίζουμε την δράση μας και με άλλες σχολές πανελλαδικά και γιατί πιστεύουμε ότι η κοινή δράση και ενότητα της αριστεράς είναι αυτή που οδηγεί σε νίκες.