Ελεύθερη Έδραση Μηχανολόγων

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
arenmechntua.blogspot.gr/

Είμαστε φοιτητές, μηχανολόγοι μηχανικοί στο ΕΜΠ, που διαλέγουμε να εκφράζουμε τους προβληματισμούς και τις ιδέες μας προς τους υπόλοιπους φοιτητές της σχολής, να οργανώνουμε δράσεις και να συζητάμε, μέσα από τη συλλογικότητα – σχήμα ‘’ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΔΡΑΣΗ’’.
Η ‘’ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΔΡΑΣΗ’’ αποτελεί μία συλλογικότητα μέσα στον χώρο της σχολής, συμμετέχει ελεύθερα ο κάθε ένας χωρίς να εγγράφεται κάπου, χωρίς εξαναγκαστικές χρεώσεις και δεσμεύσεις. Οι αποφάσεις παίρνονται μέσα από μια αμεσοδημοκρατική συνέλευση όλων των μελών, μία διαδικασία ελεύθερου διαλόγου & συνδιαμόρφωσης , το σχήμα.

Συμμετέχουμε στην ΑΡιστερή ΕΝότητα(ΑΡΕΝ), δηλαδή συντονίζουμε τη δράση μας με άλλα σχήματα άλλων σχολών της χώρας, που έχουμε κοινούς στόχους. Στοχεύουμε στην ακόμα πιο διευρυμένη ενότητα της αριστεράς στα πανεπιστήμια.