ΕΝΑΝΤΙΑ Αρ.Εν

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Μυτιλήνης
/enantiarenmyt.wordpress.com/

Αυτόνομο πολιτικό σχήμα που παρεμβαίνει στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Μυτιλήνης και συμμετέχει στην πανελλαδική δικτύωση της Αριστερής Ενότητας