Ρίζα-π ΑΡ.ΕΝ Μαθηματικού Πάτρας

Μαθηματικό Πάτρας

ΡΙΖοσπαστική Αριστερή Πρωτουβουλία μαθηματικού πάτρας, συμμετέχει στην ΑΡιστερή ΕΝότητα