ΤΟΜΗ – Αριστερών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Αρχιτεκτονική Σχολή ΕΜΠ
tomiaristeronarxitektonon.wordpress.com

Είμαστε φοιτητές και φοιτήτριες που δραστηριοποιούμαστε συνδικαλιστικά και πολιτικά στη σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ μέσα από το σχήμα της ΤΟΜΗΣ Αριστερών Αρχιτεκτόνων και συμμετέχουμε στην Αριστερή Ενότητα.

Το σχήμα είναι μια ανοιχτή πολιτική-συνδικαλιστική συλλογικότητα που λειτουργεί οριζόντια χωρίς ιεραρχιές, γραμματείς και φαρισαίους. Είναι ανοιχτό σε όποιον και όποια θέλει να συμμετέχει. Δρούμε συλλογικά και αμεσοδημοκρατικά γιατί είμαστε αντίθετοι στον ατομισμό.