08
Φεβ

ΤΟΜΗ – Αριστερών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Είμαστε φοιτητές και φοιτήτριες που δραστηριοποιούμαστε συνδικαλιστικά και πολιτικά στη σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ μέσα από το σχήμα της ΤΟΜΗΣ

08
Φεβ

Ελεύθερη Έδραση Μηχανολόγων

Είμαστε φοιτητές, μηχανολόγοι μηχανικοί στο ΕΜΠ, που διαλέγουμε να εκφράζουμε τους προβληματισμούς και τις ιδέες μας προς τους υπόλοιπους φοιτητές

08
Φεβ

Ασυμμετρία Ηλεκτρολόγων ΕΜΠ

Η Ασυμμε3 είναι μια ανοιχτή, αυτόνομη συλλογικότητα (σχήμα) της ριζοσπαστικής αριστεράς που λειτουργεί με όρους άμεσης δημοκρατίας, χωρίς ιεραρχικές δομές.

08
Φεβ

Εγκέλαδος Πολιτικών Μηχανικών

Είμαστε ο Εγκέλαδος, ένα αυτόνομο σχήμα της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, που αποφασίζει συλλογικά, με ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες και συμμετέχει στα πολιτικά

  • 1
  • 2