09
Μαρ

Αρ.Εν. Νομικής ΑΠΘ

H ΑΡ.ΕΝ. Νομικής ΑΠΘ αποτελεί ένα από τα παλαιότερα σχήματα της ΑΡΕΝ στην Θεσσαλονίκη. Τα μέλη της ΑΡ.ΕΝ. Νομικής επιδιώκουν