Σχετικά

Σχετικά

Η ΑΡιστερή ΕΝότητα είναι μία πανελλαδική δικτύωση μετωπικών σχημάτων, με αναφορά στον ιδεολογικό χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς. Τα σχήματα της Αρ.Εν παρεμβαίνουν με όρους αυτονομίας στους κοινωνικούς χώρους δραστηριοποίησης τους.

Λειτουργούμε ανοιχτά, συλλογικά και αμεσοδημοκρατικά: συναποφασίζουμε και συνυλοποιούμε. Επιμένουμε πεισματικά στον αγώνα για ποιοτική δημόσια και δωρεάν παιδεία, επιλέγουμε τις συλλογικές διαδικασίες αντί για το δρόμο της ατομικής διεκδίκησης και παλεύουμε για μια δίκαιη κοινωνία που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εργαζομένων και της νεολαίας. Στόχος μας είναι ένα Πανεπιστήμιο που δε θα αποτελεί αυταρχικό εκπαιδευτήριο με σκοπό την παραγωγή πειθαρχημένων νέων εργαζομένων.

Αγωνιζόμαστε για ένα Πανεπιστήμιο που θα καλλιεργεί τη φαντασία και την κριτική σκέψη, θα οξύνει τις κοινωνικές ευαισθησίες και τις πολιτικές ανησυχίες και θα ενισχύει τη συλλογικότητα. Ένα Πανεπιστήμιο ανοιχτό, που θα συνιστά εστία κοινωνικών αγώνων και αμφισβήτησης, θα κοινωνικοποιεί τη γνώση και θα δίνει στους νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν κι αυτά που τους αξίζουν.

ΔΙΚΤΥΟ: Συντονίζουμε τη δράση μας μέσω πανελλαδικών συνελεύσεων ανοίγοντας διαύλους πολιτικής επικοινωνίας μεταξύ μας.

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: Αμφισβητούμε κάθε μορφή κηδεμονευόμενου συνδικαλισμού και πολιτικής εξάρτησης.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΣ: Επιδιώκουμε την όξυνση των κοινωνικών διεκδικήσεων και διαφωνούμε με κάθε λογική εφησυχασμού και μοιρολατρίας.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Τοποθετούμε το «εμείς» πάνω από το «εγώ» και οραματιζόμαστε μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση.

ΣΧΗΜΑ: Λαμβάνουμε τις πολιτικές μας αποφάσεις μέσα από αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, ανοιχτές στον οποιοδήποτε, αντιτιθέμενοι σε κάθε ιεραρχικό μοντέλο παραταξιακής οργάνωσης.